Startseite | Anpassen | Blog | Extras | Anmelden | Info
Handbuch | D&D icons | GML Parser | Archiv | Iso City
Benutzername: Passwort:  
Über | Funktionen | Verzeichnis | Banner | Kontakt

Game Maker Japan

Game Maker Japan Game Maker Japan

Abonnieren

Game Maker Japan

Letztes Update:
Just now
Webseite:
http://gamemaker.main.jp/
Abonnenten:
0 Benutzer
Archiv dieser Seite einsehen

Bitte anmelden um diese Seite zu abonnieren
Benutzername:

Passwort:

 

Game Maker Japan Game Maker Japan

2 Mär: Game Maker 7.0 Àµ¼°ÈǤ¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤Ä¤¤¤ËGame Maker 7.0¤ÎÀµ¼°ÈǤ¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª...
11 Dez: Game Maker 7.0 beta¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢Game Maker 7.0 beta¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç...
29 Sep: Game Maker 7.0 betaÅþÍè´Ö¶á¤«
Ëܲȥե©¡¼¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëGam...
12 Aug: jFont Maker 2.2.0¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
º£²óÄɲ䵤줿¡Ö¤º¤é¤·ÊäÀµ¡×µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄ...
23 Jul: mbText Scripts 1.4.0 + jFont Maker 2.1.0¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
º£²ó¤ÎÊѹ¹ÅÀ¤Ï¡¢¡¦¥á¥â¥êÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´³ÑÊ...
18 Jul: Game Maker 6.2¤Î¦ÂÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë(¢¨7.0¤ËÊѹ¹)
http://www.gamemaker.nl/facts.html¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Quote:I am now working on version...
11 Mai: ËܲȤΥե©¡¼¥é¥à¤¬Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿
http://forums.gamemaker.nl/¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¤Þ¤º¡¢¡ÖMy Controls¡×...
6 Mai: Ãí°Õ¡§ËܲȤΥե©¡¼¥é¥à¤¬°ì»þŪ¤Ë¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÉü³èºÑ¡Ë
Ëܲȥե©¡¼¥é¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤...
30 Apr: ¡Ödouble·¿¤ÎÀºÅ٤ˤĤ¤¤Æ¡×¤òÄɲÃ
¤È¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢double·¿¤ÎÀºÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
18 Mär: bGM 1.0.0 ¸ø³«
bGM 1.0.0¤ò¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡õ´Ø¿ô¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÉÕ¤...