Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Het definiëren van objecten

We kunnen nu al leuke plaatjes en geluiden hebben toegevoegd aan ons spel, maar ze doen niets. We komen nu aan de meest belangrijke bron van Game Maker, de objecten. Objecten zijn entiteiten in het spel die iets doen. Meestal hebben zij een grafische representatie als sprite, zodat je ze kunt zien. Zij vertonen gedrag in de zin dat zij kunnen reageren op bepaalde gebeurtenissen. Alle dingen die je kunt zien in het spel (behalve de achtergrond) zijn objecten (of preciezer; zij zijn instanties van objecten). De figuren als monsters, ballen, muren enz. zijn allemaal objecten. Er kunnen ook objecten aanwezig zijn, die je niet ziet, maar die wel aspecten van het spel bepalen.

Het is belangrijk dat je het verschil tussen 'sprites' en 'objecten' realiseert. 'Sprites zijn alleen maar (geanimeerde) plaatjes die geen gedrag vertonen. Objecten hebben meestal een 'sprite' die hen representeert, maar het zijn de objecten die het gedrag vertonen. Zonder 'objecten' is er geen spel!

Het is ook belangrijk dat je het verschil tussen 'objecten' en 'instanties' begrijpt. Een object beschrijft een bepaalde entiteit; bijv. een monster. Er kunnen meerdere instanties van dit object in het spel bestaan. Wanneer we praten over een instantie bedoelen we één bepaalde instantie van het object. Wanneer we praten over het object, bedoelen we alle instanties van dit object.

Om een object toe te voegen aan het spel, kies je Add Object in het Add-menu. Het volgende scherm verschijnt:

/library/manual/images/form_object.jpg

Het is tamelijk ingewikkeld. In het linker deel van het scherm zie je algemene informatie over het object. In het midden deel zijn verschillende mogelijke events zichtbaar, die het object kunnen overkomen. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. Aan de rechterkant van het scherm zie je verschillende acties die het object kan ondernemen. Events en action worden beschreven in de volgende hoofdstukken.

Zoals altijd geef je het object een naam. Vervolgens wijs je een sprite toe aan het object. Hiertoe klik je met de linker muis knop op de sprite box of de menuknop ernaast. Een menu verschijnt met de mogelijke sprites. Selecteer degene die je wilt gebruiken voor het object. Als je nog geen sprite beschikbaar hebt, klik dan op de knop New om een sprite toe te voegen en eventueel aan te passen door middel van de knop Edit. Dit gaat een stuk sneller dan eerst een resource in de lijst opsporen en dan aangeven dat je hem wilt bewerken.

Onder de knop New vind je twee checkboxes. Visible geeft aan of instanties van objecten zichtbaar zijn. De meeste objecten zijn zichtbaar, maar soms is het handig om onzichtbare objecten te hebben. Bijvoorbeeld wanneer het richtingspunten zijn voor een bewegend monster. Onzichtbare objecten reageren op gebeurtenissen en andere instanties die met hen in botsing komen. De box die Solid heet, geeft aan dat het om ondoordringbare harde objecten gaat; bijv. een muur. Botsingen met solid objects worden anders afgehandeld dan botsingen met non-solid objects. Gebruik Solid alleen voor niet bewegende objecten.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding