Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Tijdlijnen (Time Lines)

In veel spellen moeten bepaalde dingen gebeuren op bepaalde tijden. Je kunt dit doen door gebruik te maken van alarm events maar als het geheel te gecompliceerd wordt, werkt dat ook niet meer. Hiervoor is nu juist de time line resource bedoeld. In een tijdlijn geef je precies aan wanneer wat moet gebeuren. Je kunt daarvoor ook alle acties gebruiken die je in verschillende events kunt toepassen. Als je eenmaal een tijdlijn hebt gemaakt kun je die koppelen aan en instantie van een object. Deze instantie zal dan precies op tijd die acties uitvoeren zoals dat in de tijdlijn is vastgelegd. Laten we eens een voorbeeld bekijken. Stel je wilt een bewaker maken. Deze bewaker moet eerst 20 steps naar links uitvoeren, daarna 10 naar boven, 20 naar rechts, 10 naar beneden en daarna stoppen. Om dat te bereiken, maak je een tijdlijn, waarin je aangeeft dat de bewegingsrichting in het begin naar links is. Op moment 20 stel je de bewegingsrichting in naar boven, op moment 30 naar rechts, op moment 50 naar beneden en op moment 60 stop je de beweging. Vervolgens koppel je deze tijdlijn aan de bewaker en de bewaker zal precies uitvoeren wat jij hem hebt opgedragen. Je kunt een tijdlijn ook gebruiken om je spel globaler te controleren. Creëeer een onzichtbare controller object, maak een tijdlijn die op bepaalde momenten vijanden in het spel laat ontstaan en koppel die aan het controller object. Als je ermee wilt gaan werken zul je merken dat dit een erg krachtig concept is.

Om een tijdlijn te maken moet je de optie Add Time Line uit het Add menu kiezen. Dan komt het volgende venster in beeld:

/library/manual/images/form_timeline.jpg

Het lijkt een beetje op het eigenschappenvenster van objecten. Aan de linker kant kun je de naam opgeven en er zijn knoppen om momenten toe te voegen aan de tijdlijn of om ze te veranderen. Daarnaast een lijst momenten. In deze lijst staan de momenten in time steps vermeld, waarop de opegegeven acties zullen plaatsvinden. Daarnaast is er de gewone lijst acties voor het gekozen moment en tenslotten een set van alle mogelijke beschikbare acties.

Om een moment aan de tijdlijn toe te voegen moet je op de knop Add klikken. Geef het moment aan (uitgedrukt in het aantal steps sinds de tijdlijn is opgestart). nu kun je acties in de lijst slepen net als bij events voor objecten. Er zijn ook knoppen om een geselecteerd moment te wissen, de tijd te veranderen en de tijdlijn te wissen.

Tenslotte zijn er twee speciale knoppen. Met de Merge knop kun je alle momenten in een tijdsinterval samenvoegen tot één. Met de Shift knop kun je alle momenten een bepaalde tijd voorwaarts of achterwaarts plaatsen in de tijdlijn. Let er wel op dat je op die manier geen negatieve time momenten krijgt. Die zullen nooit worden uitgevoerd.

Er zijn twee acties die gerelateerd zijn aan tijdlijnen.

timeline Set a time line
Met deze actie stel je de bijzondere tijdlijn voor een instantie van een object in. Je geeft de tijdlijn aan, de startpositie in tijd (0 is het begin). Je kunt deze actie ook gebruiken om een tijdlijn te beëindigen door te kiezen voor No Time Line als waarde.

timelineset Set the time line position
Met deze actie kun je de positie in de huidige tijdlijn veranderen (absoluut of relatief). Je kunt dat gebruiken om bepaalde stukken van de tijdlijn over te slaan of juist te herhalen. Bijvoorbeeld, als je een tijdlijn wilt maken die iedere keer herhaald wordt, dan moet je op het laatste moment deze actie toevoegen om de positie terug op 0 te zetten. Je kunt deze actie ook gebruiken om te wachten totdat iets speciaals gebeurt. Dan moet je de test actie toevoegen, en als de returnwaarde niet true is, moet je de tijdlijn positie relatief op -1.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding