Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Een spelvoorbeeld nader bekeken

Het is goed om allereerst eens te kijken hoe een erg eenvoudig spel gemaakt kan worden. We nemen aan dat je Game Maker in de simple mode gebruikt. Allereerst moeten we omschrijven welk spel we gaan maken. (dit moet je altijd als eerste doen; dat scheelt je later een hoop tijd.) Het spel dat we gaan maken is erg eenvoudig: een bal botst tegen muren die in een rechthoek zijn geplaatst. Het is de bedoeling dat je de bewegende bal met de linker muiskop aanklikt. Elke keer als dat gelukt is wordt er een geluid geproduceerd, bijvoorbeeld van een geweerschot, en wordt de score opgehoogd met 1.

Zoals uit de beschrijving is af te leiden zijn er 2 objecten nodig: de bal en de muur. Bovendien hebben we ook twee verschillende sprites nodig: een voor het muurobject en een voor het computerspel. Tot slot willen we een geluid horen als we erin geslaagd zijn de bal met de muis aan te klikken. We zullen slechts 1 room gebruiken waarin het spel zich afspeelt. (Als je het spel niet zelf wilt maken, kun je het ook openen; het staat in de map Examples onder de naam hit the ball.gm6.)

Laten we allereerst de sprites maken:

 1. Selecteer uit het menu Add de optie Add Sprite. (je kunt ook het geschikte icoon gebruiken op de werkbalk) Er verschijnt een venster. Vul in het veld Name “wall” in.
 2. Kies vervolgens de Load Sprite knop en kies een geschikte afbeelding (die kun je onder andere vinden in de map "maze"). Dat is alles. Je kunt daarna het venster sluiten.
 3. Op dezelfde manier als boven beschreven kun je een "ball"-sprite maken.

Vervolgens voegen we een geluid toe.

 1. Selecteer uit het menu Add de optie Add Sound. Een ander venster verschijnt nu in beeld. Geef het geluid dat je kiest een naam en kies daarna Load Sound.
 2. Kies een bijpassend geluid, om te controleren of het inderdaad geschikt is kun je op de "play"-knop drukken.
 3. Als je het geschikte geluid gevonden hebt kun je het venster sluiten.

Nu moeten we de 2 objecten gaan maken.

 1. Allereerst het object "wall". We kiezen weer van het menu Add de optie Add Object. Ook nu verschijnt er weer een venster maar dat zit ietwat ingewikkelder in elkaar. Aan de linkerkant kun je enige algemene informatie over het object vinden.
 2. Geef het object een geschikte naam en kies uit het "drop down-menu" de juiste "wall"-sprite. Aangezien een muur onbeweeglijk is, moet je een vinkje zetten in de box Solid. Voorlopig laten we het hierbij.
 3. Op een zelfde manier als onder 1 maken we een tweede object en noemen dat "ball", kies daarbij de juiste sprite en maak de "ball" niet solid. Vervolgens gaan we aan de bal enig gedrag toekennen. In het midden zie je een lege lijst met events. Onderaan daarvan zie je een knop met het label Add Event. Als je daarop drukt krijg je alle mogelijke events te zien. Kies daarvan de creation event. Die event wordt nu aan de lijst toegevoegd. Helemaal aan de rechterkant van het venster zie je alle mogelijke acties, in groepen ondergebracht. Van de move-groep kies je de actie met de 8 rode pijlen en sleept die naar het midden in de lijst. Hierdoor kan het object in een bepaalde richting gaan bewegen. De "speed" kun je op 8 laten staan. Meteen als je de actie in de lijst hebt gesleept verschijnt er een nieuw venster waarin je de richtingen van de beweging van het object kunt aangeven. Kies alle 8 de pijlen waarmee je wilt aangeven dat het object alle kanten op kan gaan (random). De speed kun je op 8 laten staan. Sluit daarna het venster. Nu kan de bal gaan bewegen in een onbepaalde richting zo gauw hij wordt gecreƫerd.
 4. Vervolgens moeten we gaan aangeven wat er gebeurt als een bal tegen de muur botst. Druk opnieuw op de knop Add Event. Zoek de "collision event"-knop (met de 2 kleine rode pijlen die elkaar raken, de vijfde van boven, links) en selecteer vervolgens in het drop-down-menu het "wall"-object. Voor deze actie maken we gebruik van de "bounce"-actie (om te controleren wat elke actie doet, kun je de muis erboven houden en dan verschijnt er een tekstveld met de actie erin)
 5. Tenslotte moeten we nog definiëren wat er gebeurt als de gebruiker de linker muisknop indrukt op de bal. Zoek de juiste event en selecteer de linker muisknop van het pop-up menu. Voor deze event hebben we een paar acties nodig: één om het geluid te laten afspelen (kan gevonden worden in de groep van main1-actions. Kies het juiste geluid. Daarna een om de score bij te houden (in de groep score). Vul de waarde 1 in en plaats tevens een vinkje in de box Relative (Dit betekent dat er 1 bij de huidige score wordt opgeteld.). Daarna nog twee om de bal op een nieuwe plaats te laten beginnen en in een nieuwe (random) richting te laten verplaatsen (op dezelfde manier als bij de creation event) Als je bij het invullen van de gegevens ergens een fout maakt kun je deze weer herstellen door op een actie te dubbelklikken en de waarden te wijzigen.

Onze objecten zijn nu klaar. Wat nog overblijft is het maken van een ruimte. Selecteer uit het Add-menu Add a new room. Aan de rechterkant zie je een lege ruimte. Aan de linkerkant zie je enige mogelijkheden waarmee je die room kunt wijzigen, zoals hoogte en breedte van de ruimte. Links onder staat een pop-up menu waaruit je objecten kunt kiezen die je aan de room kunt toevoegen op een door jou te kiezen plaats. Je kunt met een muisklik objecten overal plaatsen. Met de rechter muisknop kun je de objecten weer verwijderen. Plaats nu een muur in de room en vervolgens 1 of 2 ballen erin. Klaar is Kees.

Nu is het tijd om ons spel te testen. Druk op de Run-knop en wacht af wat er gebeurt. Als je geen fouten hebt gemaakt beginnen de ballen rond te bewegen. Probeer dan de ballen met de muis aan te klikken en kijk dan eens wat er gebeurt. Het spel is altijd te stoppen door op <Esc> te drukken. Als iets niet goed is uitgevoerd heb je de mogelijkheid veranderingen aan te brengen.

Gefeliciteerd!! Je hebt nu je eerste spelletje in elkaar gezet. Maar ik denk dat het nu tijd is om iets meer over Game Maker te weten te komen.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding