Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Meer move actions

Enkele extra move acties zijn beschikbaar in de advanced mode. Het gaat om de volgende acties:

path Set a path for the instance
Met deze actie kun je aangeven dat een instantie zich volgens een bepaald pad moet bewegen. Je bepaalt het pad dat de instantie moet volgen en geeft daarbij ook de snelheid in pixels per step aan. Als de snelheid een positieve waarde heeft begint de instantie aan het begin van het pad, bij een negatieve snelheid begint hij aan het eind van het pad. Vervolgens moet je aangeven wat het eindgedrag van de instantie moet zijn, dus als hij het hele pad heeft afgelegd. Je kunt ervoor kiezen om de beweging te stoppen, om opnieuw vanaf het huidige punt te gaan bewegen (dat betekent het pad opnieuw afleggen als het pad tenminste een gesloten circuit is) of de beweging omdraaien. Tenslotte heb je de mogelijkheid om aan te geven dat het pad als iets absoluuts gezien moet worden, dat wil zegggen dat de postie van de instantie exact die is, die in het pad staat aangegeven (dit is nuttig als je het pad op een speciale plaats in de room hebt ontworpen) of als iets relatiefs hetgeen inhoudt dat het startpunt van het pad de huidige plaats van de instantie in de room is (eindpunt als de speed negatieve waarde heeft). Kijk in het hoofdstuk over paden om hierover meer te weten te komen.

pathend End the path for the instance
Gebruik deze actie om het pad voor de instantie te stoppen.

pathposition Set the position on the path
Met deze actie kun je de huidige positie van de instantie op het pad wijzigen. De waarde dient tussen de 0 en de 1 te liggen (0 = beginpunt, 1 = eindpunt).

pathspeed Set the speed for the path
Met deze actie kun je de snelheid van de instantie op het pad wijzigen. Een negatieve snelheid zorgt ervoor dat de instantie terug gaat volgens het pad. Je kunt de snelheid op 0 zetten om de beweging tijdelijk stop te zetten.

steplinear Perform a step towards a point
Deze actie moet in een step event geplaatst worden om de instantie naar een bepaalde plaats op het pad te verplaatsen. Als de instantie die plaats reeds bereikt heeft zal hij niet verder bewegen. Je kunt aangeven waarheen de instantie verplaatst moet worden (positie), met welke snelheid (de grootte van de step) en of de beweging gestopt moet worden als de instantie botst tegen een solid object of botst tegen welke instantie dan ook.

steppotential Step towards a point avoiding objects
Dit is een erg krachtige bewegingsactie. Ook deze dient in een stepevent geplaatst te worden. Ook hier wordt de instantie verplaatst naar een bepaalde positie. Maar in dit geval probeert de instantie obstakels te omzeilen. Als de instantie op een solid object afgaat (of welke instantie dan ook) dan zal het zijn bewegingsrichting veranderen om zo om het object heen te bewegen. Deze benadering is niet 100% gegarandeerd, maar in de meeste gevalllen zal het werken en zal de instantie ongeschonden zijn doel bereiken. Voor nog moeilijkere gevallen bestaan er bewegingsplanningfuncties. Jij geeft aan waarheen een instantie moet bewegen en met welke snelheid (stepgrootte) en of solid objects (of welke instanties dan ook) vermeden dienen te worden.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding