Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Botsing controle

Wanneer beweging wordt gepland of goede acties moeten worden gezocht, is het vaak belangrijk om te weten of er op bepaalde plaatsen botsingen met andere objecten zijn. De volgende routines kunnen hier voor worden gebruikt. Ze hebben allemaal drie algemene argumenten: Het argument obj kan een object zijn, het sleutelwoord all, of the id van een instantie. Het argument prec geeft aan of de controle precies moet zijn of slechts gebaseerd op de botsingrechthoek van de instantie. Precieze controle wordt alleen gedaan als de sprite van de instantie precieze controle aan heeft staan. Het argument notme kan op 'true' worden gezet om aan te geven dat de opgeroepen instantie niet hoeft te worden gecheckt. Al deze functies geven of the id van een van de instanties die botsen, of een negatieve waarde als er geen botsing is terug.

collision_point(x, y, obj, prec, notme) Deze functie test of op punt (x,y) een botsing is met onderdelen van object obj.
collision_rectangle(x1, y1, x2, y2, obj, prec, notme) Deze functie test of er een botsing is tussen de (opgevulde) rechthoek met de aangegeven tegenoverstaande hoeken en onderdelen van object obj. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om te testen of een gebied vrij van obstakels is.
collision_circle(xc, yc, radius, obj, prec, notme) Deze functie test of er een botsing is tussen de (opgevulde) cirkel gecentreerd op positie (xc,yc) met de gegeven straal en onderdelen van object obj. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om te test of er een object dicht bij een bepaalde locatie is.
collision_ellipse(x1, y1, x2, y2, obj, prec, notme) Deze functie test of er een botsing is tussen de (opgevulde) ellips met de aangegeven tegenoverstaande hoeken en onderdelen van object obj.
collision_line(x1, y1, x2, y2, obj, prec, notme) Deze functie test of er een botsing is tussen het lijnstuk van (x1,y1) tot (x2,y2) en onderdelen van object obj. Dit is een krachtige functie. Je kunt deze bijv. gebruiken om te testen of een instantie een andere instantie kan zien of dat er een muur tussen zit.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding