Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Score actions

In de meeste spellen wordt gewerkt met scores voor de speler. Bovendien wordt er meestal ook een aantal levens aan de speler toebedeeld. En tenslotte heeft de speler een bepaalde mate van levenskracht (health). De volgende acties maken het mogelijk om te gaan met de score, de levens en de levenskracht van de speler.

score Set the score
Game Maker heeft een ingebouwd mechanisme om te score te registreren en weer te geven. De score staat meestal in een apart deel van het speelvenster afgebeeld. Deze actie kun je gebruiken om de score te wijzigen. Je geeft dan gewoon een nieuwe waarde voor de score op. Meestal moet de score worden opgehoogd. Zet in dat geval een vinkje in de box Relative.

ifscore If score has a value
Met deze vraagactie kun je controleren of de score reeds een bepaalde waarde heeft bereikt. Je kunt die waarde aangeven en tevens bepalen of de waarde groter of kleiner dan of gelijk aan die waarde moet zijn om die actie uit te voeren.

drawscore Draw the value of score
Met deze actie kun je de waarde van de score op een bepaalde plaats op het scherm tekenen. Je bepaalt de precieze positie en de titel die boven de score moet komen te staan. De score wordt in een standaard font getekend. Deze actie kan alleen maar uitgevoerd worden in de drawing event van het object.

highscore Display the highscore table
Voor elk spel wordt een toptien van highscores bijgehouden. Deze actie toont de lijst met highscores. Als de score die door een speler is behaald tussen de tien beste waarden inzit, wordt die score op de juiste plaats in die lijst weergegeven en kan de speler zijn naam aan die score toevoegen. Je kunt al dan niet een achtergrondafbeelding toevoegen, wel of geen kader gebruiken, welke kleur de nieuwe en bestaande scores hebben en welk font je daarvoor wilt gebruiken.

highscoreclear Clear the highscore table
Deze actie verwijdert alle scores uit de highscoretabel

lives Set the number of lives
Game Maker bezit ook een ingebouwd systeem voor het instellen en bijhouden van het aantal levens tijdens een spel. Met deze actie kun je het aantal levens wijzingen (meestal is dat met 1 verlagen). Normaliter start je met 3 levens aan het begin van een spel en verlaag of verhoog je dat aantal afhankelijk van wat er tijdens het spel gebeurt. Vergeet niet een vinkje te plaatsen in de box Relative als je het aantal levens wilt verhogen of verlagen. Op het moment dat het aantal levens 0 wordt (of kleiner dan 0) wordt de "no more lives" event gestart.

iflives If lives is a value
Met deze vraagactie kun je controleren of het aantal levens een bepaalde waarde heeft bereikt. Je kunt zelf aangeven welk aantal dat moet zijn en of de waarde groter of kleiner dan of gelijk aan die opgegeven waarde dient te zijn.

drawlives Draw the number of lives
Met deze actie kun je de waarde van het aantal levens op een bepaalde plaats op het scherm tekenen. Je bepaalt de precieze positie en de titel die boven het aantal levens moet komen te staan. De aantal levens wordt in een standaard font getekend. Deze actie kan alleen maar uitgevoerd worden in de drawing event van het object.

drawlivesimage Draw the lives as image
In plaats van het weergeven van het aantal levens als een cijfer is het vaak aardiger om daarvoor een aantal kleine plaatjes te gebruiken. Deze actie is daar precies voor bedoeld. Je bepaalt de precieze positie en het plaatje waardoor het aantal levens precies op die plaats als afbeeldingen wordt getekend. Deze actie kan alleen maar uitgevoerd worden in de drawing event van het object.

health Set the health
Game Maker bezit een ingebouwd systeem voor het bijhouden van de levenskracht van een speler. Je kunt deze actie gebruiken om de waarde ervan te veranderen. Als beginwaarde wordt meestal de waarde 100 gebruikt, hetgeen staat voor maximale levenskracht. Als de waarde 0 bereikt is, dan is alle levenskracht verdwenen. Je kunt hier eenvoudig een nieuwe waarde voor de levenskracht opgeven. Vaak wil je ervoor zorgen dat de waarde van de levenskracht afneemt, soms ook toeneemt. Zorg er dan voor dat je een vinkje plaatst in de box Relative. Als de waarde van de levenskracht kleiner of gelijk aan 0 is geworden, wordt een out of health event gestart.

ifhealth If health is a value
Met deze vraagactie kun je nagaan of de levenskracht een bepaalde waarde heeft bereikt. Je kunt zelf de waarde aangeven en of de levenskracht groter of kleiner dan of gelijk aan die opgegeven waarde dient te zijn.

drawhealth Draw the health bar
Met deze actie kun je de levenskracht in de vorm van een balk tekenen. Bij de waarde 100 is de balk volledig ingekleurd, als de waarde 0 is, is de balk leeg. Je kunt de positie en grootte van die balk op het scherm bepalen en de kleur en achtergrond van de balk.

caption Set the window caption information
Normaliter worden in de titelbalk de naam van de room en de score weergegeven. Met deze actie kun je dat veranderen. Je kunt hier aangeven of je de score, het aantal levens en de levenskracht wel of niet wilt laten zien en wat de titel voor elk van deze onderdelen moet zijn.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding