Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Drawing actions (tekenacties)

Normaal wordt in elke step van het spel voor elke instantie de sprite opnieuw getekend in de room. Je kunt dit wijzigen door door acties te laten uitvoeren in de drawing event. (Let er wel op dat deze acties alleen worden uitgevoerd als een instantie zichtbaar (visible) is!) De volgende acties zijn beschikbaar. Deze acties hebben alleen zin in de drawing event. Op andere plaatsen worden ze genegeerd.

drawsprite Draw a sprite image
Je specificeert een sprite door de positie (absoluut of relatief in verhouding tot de huidige instantie) en het plaatje (subplaatje) van de sprite (subplaatjes worden genummerd vanaf 0 en hoger). Wanneer je de volgende subplaatje wilt tekenen gebruik je nummer -1.

drawbackground Draw a background image
Je geeft het achtergrond figuur mee door de positie te bepalen (absoluut of relatief) en of het figuur verspreid moet worden over de hele kamer of slechts gedeeltelijk.

drawtext Draw a text
Je specificeert de tekst en de positie. Het symbool # in de tekst wordt geïnterpreteerd dat je een nieuwe regel begint ( gebruik \# om het symbool # zelf te krijgen.) Op die manier kun je meerregelige teksten maken. Wanneer de tekst start met een punt of dubbele punt, wordt het ge├»nterpreteerd als expressie. Bijvoorbeeld, je gebruikt

'X: ' + string(x)

om de waarde van de x-coördinaat van een instantie weer te geven. (De variabele x bevat de huidige x-coördinaat. De functie string() geeft de waarde weer als een string. De operator + combineert de twee strings.)

drawtextext Draw a text transformed
Deze actie lijkt veel op de vorige actie maar nu kun je ook nog de tekstgrootte variëren door horizontale en verticale schaalwaardes op te geven en bovendien kun je de text roteren door een hoekgrootte op te geven. Deze actie is alleen maar beschikbaar in de geregistreerde versie.

drawrectangle Draw a rectangle
Je specificeert de coördinaten van de twee tegenovergestelde hoeken van de rechthoek; absoluut of relatief t.o.v. de huidige instantie positie.

drawhorgradient Draw a horizontal gradient
Deze actie tekent ook een rechthoek maar nu kun je ook een kleurgradiënt van links naar rechts instellen. Je bepaalt de grootte van de rechthoek en tevens de 2 te gebruiken kleuren. Deze actie is alleen maar beschikbaar in de geregistreerde versie.

drawvertgradient Draw a vertical gradient
Deze actie tekent ook een rechthoek maar nu kun je ook een kleurgradiënt van boven naar beneden instellen. Je bepaalt de grootte van de rechthoek en tevens de 2 te gebruiken kleuren. Deze actie is alleen maar beschikbaar in de geregistreerde versie.

drawellipse Draw an ellipse
Je specificeert de coördinaten van de twee tegenovergestelde hoeken van de omliggende rechthoek; absoluut of relatief t.o.v. de huidige instantie positie.

drawellipsegradient Draw a gradient ellipse
Ook hier wordt een ellips getekend, maar nu kun je een kleurgradiënt instellen van binnenuit naar buiten. Deze actie is alleen maar beschikbaar in de geregistreerde versie.

drawline Draw a line
Je specificeert de coördinaten van de twee eindpunten van de lijn; absoluut of relatief t.o.v. de huidige instantie positie.

drawarrow Draw an arrow
Deze actie tekent een pijl. Jij geeft de coördinaten aan van de twee eindpunten van de lijn en de grootte van de pijlpunt.

color Set the colors
Deze actie stelt je in staat om de kleuren van te tekenen vormen, lijnen en tekst in te stellen. (dit heeft geen invloed op de mnanier waarop sprites en achtergronden worden getekend.)

fullscreen Change fullscreen mode
Met deze actie kun je kiezen om het spel te spelen op een volledig scherm of in een window met beperkte afmetingen.

snapshot Take a snapshot image of the game
Met deze actie kun je een snapshot maken van je spel en opslaan als een .bmp-bestand. Je moet dan alleen nog een naam geven aan dat bestand. Deze actie is alleen maar beschikbaar in de geregistreerde versie.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding