Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Werken met data en tijd

In Game Maker zijn er een aantal functies om te werken met data en tijd. Een datum-tijd combinatie is opgeslagen in een getal. Het deel voor de komma is het aantal dagen na 30/12/1899. Het deel na de komma is een deel van een 24 uur dag wat is verstreken. De volgende functies zijn er:

date_current_datetime() Geeft de datum-tijd waarde dat correspondeert met het huidige moment.
date_current_date() Geeft de datum-tijd waarde dat correspondeert met alleen de huidige datum (tijd wordt genegeerd).
date_current_time() Geeft de datum-tijd waarde dat correspondeert met alleen de huidige tijd. (datum wordt genegeerd).
date_create_datetime(year, month, day, hour, minute, second) Maakt de datum-tijd waarde dat correspondeert met de aangegeven datum en tijd.
date_create_date(year, month, day) Maakt de datum-tijd waarde dat correspondeert met de aangegeven datum.
date_create_time(hour, minute, second) Maakt de datum-tijd waarde dat correspondeert met de aangegeven tijd.
date_valid_datetime(year, month, day, hour, minute, second) Geeft of de aangegeven datum en tijd geldig is.
date_valid_date(year, month, day) Geeft of de aangegeven datum geldig is.
date_valid_time(hour, minute, second) Geeft of de aangegeven tijd geldig is.
date_inc_year(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal jaar na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_month(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal maanden na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_week(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal weken na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_day(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal dagen na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_hour(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal uren na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_minute(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal minuten na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_inc_second(date, amount) Geeft een nieuwe datum dat is het amount aantal seconden na de aangegeven datum. amount moet een rond getal zijn.
date_get_year(date) Geeft het jaar dat correspondeert met de datum.
date_get_month(date) Geeft de maand dat correspondeert met de datum.
date_get_week(date) Geeft de week van het jaar dat correspondeert met de datum.
date_get_day(date) Geeft de dag van de maand dat correspondeert met de datum.
date_get_hour(date) Geeft het uur dat correspondeert met de datum.
date_get_minute(date) Geeft de minuut dat correspondeert met de datum.
date_get_second(date) Geeft de seconden dat correspondeert met de datum.
date_get_weekday(date) Geeft de dag van de week dat correspondeert met de datum.
date_get_day_of_year(date) Geeft de dag van het jaar dat correspondeert met de datum.
date_get_hour_of_year(date) Geeft de uur van het jaar dat correspondeert met de datum.
date_get_minute_of_year(date) Geeft de minuut van het jaar dat correspondeert met de datum.
date_get_second_of_year(date) Geeft de seconden van het jaar dat correspondeert met de datum.
date_year_span(date1, date2) Geeft het aantal jaren tussen 2 data. Het geeft incomplete jaren als een breuk.
date_month_span(date1, date2) Geeft het aantal maanden tussen twee data. Het geeft de incomplete maanden als een breuk.
date_week_span(date1, date2) Geeft het aantal weken tussen 2 data. Het geeft incomplete weken als een break.
date_day_span(date1, date2) Geeft het aantal dagen tussen 2 data. Het geeft incomplete dagen als een breuk.
date_hour_span(date1, date2) Geeft het aantal uur tussen twee data. Het geeft incomplete uren als een breuk.
date_minute_span(date1, date2) Geeft het aantal minuten tussen 2 data. Het geeft incomplete minuten als een breuk.
date_second_span(date1, date2) Geeft het aantal seconden tussen 2 data. Het geeft incomplete seconden als een breuk.
date_compare_datetime(date1, date2) Vergelijkt de twee datum-tijd waarden. Geeft -1, 0, of 1 afhankelijk van de eerste kleiner, gelijk aan, of groter is dan de tweede waarde.
date_compare_date(date1, date2) Vergelijkt de twee datum-tijd waarden waarbij alleen het datumgedeelte wordt geteld. Geeft -1, 0, of 1 afhankelijk van de eerste kleiner, gelijk aan, of groter is dan de tweede waarde.
date_compare_time(date1, date2) Vergelijkt de twee datum-tijd waarden waarbij alleen het tijdgedeelte wordt geteld. Geeft -1, 0, of 1 afhankelijk van de eerste kleiner, gelijk aan, of groter is dan de tweede waarde.
date_date_of(date) Geeft het datum gedeelte van de aangegeven datum-tijd waarde, waarbij het tijd gedeelte op 0 gezet wordt.
date_time_of(date) Geeft het tijd gedeelte van de aangegeven datum-tijd waarde, waarbij het datum gedeelte op 0 gezet wordt.
date_datetime_string(date) Geeft een tekstreeks aangegeven de gegeven datum en tijd in het standaard formaat van het systeem.
date_date_string(date) Geeft een tekstreeks aangegeven de gegeven datum in het standaard formaat van het systeem.
date_time_string(date) Geeft een tekstreeks aangegeven de gegeven tijd in het standaard formaat van het systeem.
date_days_in_month(date) Geeft het aantal dagen in de maand aangegeven bij de datum-tijd waarde.
date_days_in_year(date) Geeft het aantal dagen in het jaar aangegeven bij de aangegeven datum-tijd waarde.
date_leap_year(date) Geeft of het aangegeven jaar aangeven bij de datum-tijd waarde een schrikkeljaar is.
date_is_today(date) Geeft of de aangegeven datum-tijd waarde vandaag is.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding