Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Tekstreeks behandelende functies

De volgende functies werken met karakters en tekstreeksen.

chr(val) Geeft een tekstreeks die een karakter bevat met asci code val.
ord(str) Geeft de asci code van het eerste karakter in str.
real(str) Verandert een tekstreeks in een getal. str kan een min teken, een decimale punt en zelf een exponentieel gedeelte bevatten.
string(val) Verandert een getal waarde in een tekstreeks door gebruik te maken van een standaard formaat (geen decimale plaatsen als het een rond getal is, en anders 2 decimalen).
string_format(val, tot, dec) Verandert val in een tekstreeks gebruik makend van je eigen formaat: tot geeft aan de totaal aantal plaatsen en dec het aantal decimale plaatsen.
string_length(str) Geeft het aantal karakters in een tekstreeks.
string_pos(substr, str) Geeft de positie van substr in str (0=komt niet voor).
string_copy(str, index, count) Geeft een sub tekstreeks van str, begint op de positie index, met de lengte count.
string_char_at(str, index) Geeft het karakter in str die op de positie index staat.
string_delete(str, index, count) Geeft een kopie van str met het deel verwijderd dat start op positie index en met de lengte count.
string_insert(substr, str, index) Geeft een kopie van str met de substr toegevoegd op de positie index.
string_replace(str, substr, newstr) Geeft een kopie van str met de eerste keer dat substr voorkomt vervangen door newstr.
string_replace_all(str, substr, newstr) Geeft een kopie van str met alle keren dat substr voor komt vervangen door newstr.
string_count(substr, str) Geeft het aantal keer dat substr voorkomt in str.
string_lower(str) Geeft een kopie van str in kleine letter.
string_upper(str) Geeft een kopie van str in hoofdletters.
string_repeat(str, count) Geeft een tekstreeks een count aan kopie├źn van str.
string_letters(str) Geeft een tekstreeks van str alleen letters bevat.
string_digits(str) Geeft een tekstreeks van str alleen getallen bevat.
string_lettersdigits(str) Geeft een tekstreeks van str alleen letters en getallen bevat.

De volgende functies werken met het klembord voor het opslaan van tekst.

clipboard_has_text() Geeft aan of er tekst op het klembord staat.
clipboard_get_text() Geeft de huidige tekst op het klembord.
clipboard_set_text(str) Plaats de tekstreeks str op het klembord.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding