Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Vormen tekenen

Er is een hele collectie functies beschikbaar om verschillende vormen te tekenen. Er zijn ook functies om tekst te tekenen (zie volgende sectie). Je kan ze alleen gebruiken in het Draw event van een object; deze functies maken normaliter niet uit ergens anders in code. Realiseer dat botsingen tussen instanties worden gevormd door hun sprites (of maskers) en niet door wat je eigenlijk tekent. De volgende teken functies bestaan die kunnen worden gebruikt om basis vormen te tekenen.

draw_clear(col) Leegt de gehele room in de kleur (geen alpha menging).
draw_clear_alpha(col, alpha) Leegt de gehele room in de kleur met alpha (handig voor oppervlakten).
draw_point(x, y) Tekent een put op positie (x,y) in de gewone kleur.
draw_line(x1, y1, x2, y2) Tekent een lijn vanaf (x1,y1) tot (x2,y2).
draw_rectangle(x1, y1, x2, y2, outline) Tekent een vierkant. outline bepaalt alleen of de buitenlijn moet worden getekend (true) of dat het binnenste moet worden opgevuld (false).
draw_roundrect(x1, y1, x2, y2, outline) Tekent een rond gemaakte rechthoek. outline bepaald of alleen of de buitenlijn moet worden getekend (true) of dat het binnenste moet worden opgevuld (false).
draw_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, outline) Tekent een driehoek. outline bepaalt alleen of de buitenlijn moet worden getekend (true) of dat het binnenste moet worden opgevuld (false).
draw_circle(x, y, r, outline) Tekent een cirkel op positie (x,y) met straal r. outline bepaalt of alleen of de buitenlijn moet worden getekend(true) of dat het binnenste moet worden opgevuld (false).
draw_ellipse(x1, y1, x2, y2, outline) Tekent een ellips. outline bepaalt alleen of de buitenlijn moet worden getekend (true) of dat het binnenste moet worden opgevuld (false).
draw_arrow(x1, y1, x2, y2, size) Tekent een pijl vanaf (x1,y1) tot (x2,y2). size bepaalt de grootte van de pijl in pixels.
draw_button(x1, y1, x2, y2, up) Tekent een knop, up bepaalt op (1) of neer (0).
draw_path(path, x, y, absolute) Met deze functie kan je het geselecteerde pad in de room tekenen op positie (x,y). als absolute true is wordt het pad getekend op de positie waar hij was gedefinieerd en de waarden van x en y worden genegeerd.
draw_healthbar(x1, y1, x2, y2, amount, backcol, mincol, maxcol, direction, showback, showborder) Met deze functie kan je een gezondheidsbalk(of een andere balk dat een waarde laat zien, zoals bijv. de schade). De argumenten x1, y1, x2 en y2 selecteren het totale stuk om te tekenen. amount bepaald het percentage hoever de balk gevuld moet worden (moet liggen tussen de 0 en de 100). backcol is de kleur voor de achtergrond van de balk. mincol en maxcol bepalen de kleur wanneer de waarde 100 en 0 zijn. Het bedrag tussen de kleur wordt geïnterpoleerd. Dus je kan gemakkelijk een balk maken die bijv. van groen naar rood gaat. De richting is de richten welke kant de balk op wordt getekend. 0 wijst erop dat de balk naar de linkerzijde, 1 naar de rechterzijde, 2 naar de bovenkant en 3 naar de onderkant wordt getekend. Showback wijst tot slot erop of een achtergrond moet worden getoond en showborder wijst erop of de achtergrond en de balk een zwarte lijn eromheen zouden moeten hebben.

Meeste van de bovenstaande functies gebruiken de kleur en alpha eigenschap die kunnen worden veranderd met de volgende functies.

draw_set_color(col) Plaatst de tekeningskleur dat van nu af aan voor tekeningsprimitieven moet worden gebruikt.
draw_set_alpha(alpha) Plaatst de alpha- transparantiewaarde dat van nu af aan voor tekeningsprimitieven moet worden gebruikt. Tussen de 0-1 zou moeten liggen, 0 is volledig transparant, is 1 volledig ondoorzichtig.
draw_get_color() Geeft de tekeningskleur terug die voor tekeningsprimitieven wordt gebruikt.
draw_get_alpha() Geeft de alpha waarde terug die voor tekeningsprimitieven wordt gebruikt.

Een heleboel voorgedefinieerde kleuren:

c_aqua
c_black
c_blue
c_dkgray
c_fuchsia
c_gray
c_green
c_lime
c_ltgray
c_maroon
c_navy
c_olive
c_purple
c_red
c_silver
c_teal
c_white
c_yellow

De volgende functies helpen je kleuren te maken die je wil.

make_color_rgb(red, green, blue) Geeft een kleur terug met geselecteerde waarde rood, groen, en blauw, waar rood, groen en blauw moeten liggen tussen 0 en 255.
make_color_hsv(hue, saturation, value) Geeft een kleur terug met de geselecteerde waarde tint, verzadiging en waarde (elk tussen 0 en 255).
color_get_red(col) Geeft de rode waarde terug.
color_get_green(col) Geeft de groene waarde terug.
color_get_blue(col) Geeft de blauwe waarde terug.
color_get_hue(col) Geeft de tint waarde terug.
color_get_saturation(col) Geeft de verzadiging waarde terug.
color_get_value(col) Geeft de waarde terug van een kleur.
merge_color(col1, col2, amount) Geeft de kleur terug van een col1 en col2. Het samenvoegen wordt bepaald door bedrag. Een waarde van 0 beantwoordt aan col1, een waarde van 1 aan col2, en waarden ertussen aan samengevoegde waarden.

Deze overige functies bestaan ook.

draw_getpixel(x, y) Geeft de kleur van de pixel op positie (x,y) in de room terug. dit is niet erg snel, dus gebruikt het voorzichtig.
screen_save(fname) Bewaart een bmp afbeelding van het scherm in bestand fname. Nuttig om screenshots te maken.
screen_save_part(fname, x, y, w, h) Bewaart een deel van het scherm in bestand fname.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding