Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Lettertypes en tekst

In spellen is het soms nodig tekst te schrijven. Om een tekst te schrijven moet je het lettertype goed instellen. Lettertypes kunnen worden gemaakt met de font eigenschappen(ook in Game Maker of gebruikmakend van de functies of geïmporteerde lettertypes). er zijn verschillende functies om teksten te schrijven. In iedere functie kan je de positie van de tekst op je scherm bepalen. Er zijn twee verschillende functies om de horizontale en verticale groepering van de tekst met betrekking tot die positie.

Voor tekst schrijven bestaan de volgende functies:

draw_set_font(font) Selecteert het lettertype dat zal worden gebruikt tijdens het schrijven van tekst. Gebruik -1 om het standaardfont te plaatsen (Arial 12).
draw_set_halign(halign) Selecteert de horizontale groepering dat wordt gebruikt tijdens het schrijven van de tekst. Kies één van de volgende constanten als waarden:

fa_left
fa_center
fa_right

draw_set_valign(valign) Selecteert de verticale groepering dat wordt gebruikt tijdens het schrijven van de tekst. Kies één van de volgende constanten als waarden:

fa_top
fa_middle
fa_bottom

draw_text(x, y, string) Tekent de tekenreeks op positie (x,y), gebruikmakend van de tekenkleur en alpha. Een # symbool of interlinie chr (13) of linefeed chr (10) worden geïnterpreteerd als newline karakters. Op deze wijze kunt je meer lijnen teksten tekenen. (Gebruik \# om # te krijgen.)
draw_text_ext(x, y, string, sep, w) Gelijkaardig aan de vorige routine maar je kunt twee meer dingen specificeren. Eerst en vooral, wijst sep op de scheidingsafstand tussen de lijnen van tekst in een meer lijnen tekst. Gebruik -1 om de standaardafstand te krijgen. Gebruik w om op de breedte van de tekst in pixel te wijzen. De lijnen die langer zijn dan deze breedte zijn verdeelde - omhoog bij ruimten of - tekens. Gebruik -1 voor niet verdeelde lijnen.
string_width(string) Breedte van de tekenreeks in huidige font aangezien het tekenen de draw_text() functie is. Kan voor het plaatsen van een grafiek worden gebruikt.
string_height(string) Hoogte van de tekenreeks in huidige font aangezien het tekenen de draw_text() functie is. Kan voor het plaatsen van een grafiek worden gebruikt.
string_width_ext(string, sep, w) Breedte van de tekenreeks in huidige font aangezien het tekenen de draw_text_ext() functie is. Kan voor het plaatsen van een grafiek worden gebruikt.
string_height_ext(string, sep, w) Hoogte van de tekenreeks in huidige font aangezien het tekenen de draw_text_ext() functie is.

De volgende routines staan je toe om vormen en geroteerde teksten en ook de kleuren van de gebruiksgradiënt op teksten te tekenen. Deze functies zijn alleen beschikbaar in de geregistreerde versie!

draw_text_transformed(x, y, string, xscale, yscale, angle) Tekent de tekenreeks op positie (x,y) op dezelfde manier als hierboven, maar vormt het horizontaal en verticaal met de vermelde factoren en roteert het linksdraaiend over angle graden.
draw_text_ext_transformed(x, y, string, sep, w, xscale, yscale, angle) Combineert draw_text_ext en draw_text_transformed. Het maakt het mogelijk een meer lijnen tekst te tekenen (draaiend en op schaal).
draw_text_color(x, y, string, c1, c2, c3, c4, alpha) Tekent de tekenreeks op positie (x,y) op dezelfde manier als hierboven. De vier kleuren bepalen de kleuren van de linksboven-, rechtsboven-, rechtsonder-, en links-onderhoek van de tekst. alpha is de alpha transparantie dat wordt gebruikt(0-1).
draw_text_ext_color(x, y, string, sep, w, c1, c2, c3, c4, alpha) Gelijk aan draw_text_ext() maar met gekleurde toppen.
draw_text_transformed_color(x, y, string, xscale, yscale, angle, c1, c2, c3, c4, alpha) Gelijk aan draw_text_transformed() maar met gekleurde toppen.
draw_text_ext_transformed_color(x, y, string, sep, w, xscale, yscale, angle, c1, c2, c3, c4, alpha) Gelijk aan draw_text_ext_transformed() maar met gekleurde toppen.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding