Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Destroyers

Destroyers vernietigen particles waneer die zich in de regio van de destroyer bevinden. Een particle systeem kan een onbepaald aantal destroyers bevatten. Een destroyers heeft de volgende eigenschappen:
  • xmin, xmax, ymin, ymax geeft de regio van de destroyer aan waarbinnen de particles worden vernietigd.
  • shape geeft de vorm van de regio aan. Het kan de volgende waarden hebben:
    • ps_shape_rectangle
    • ps_shape_ellipse
    • ps_shape_diamond

De volgende functies zijn beschikbaar om de eigenschappen van de destroyers in te stellen. merk op dat elke van deze functies de index van het particle systeem waarbinnen de destroyer werkt nodig heeft.

part_destroyer_create(ps) maakt een nieuwe destroyer in het aangegeven particle systeem. Het geeft de index van deze destroyer terug. Deze index is nodig in alle onderstaande functies om de eigenschappen van de destroyer in te stellen.
part_destroyer_destroy(ps, ind) Vernietigd de destroyer ind in het particle systeem. gebruik dit als je de destroyer niet meer nodig hebt om ruimte te besparen.
part_destroyer_destroy_all(ps) Vernietigd alle destroyers in het aangegeven particle systeem.
part_destroyer_exists(ps, ind) Geeft terug of de aangegeven destroyer bestaat in het particle systeem.
part_destroyer_clear(ps, ind) Zet de destroyer terug naar de standaard instellingen.
part_destroyer_region(ps, ind, xmin, xmax, ymin, ymax, shape) Stelt de regio in voor de destroyer.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding