Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Getallen functies

De volgende functies bestaan die omgaan met getallen.

random(x) Geeft een willekeurig getal tussen de 0 en de x. Het getal is altijd kleiner dan x.
abs(x) Geeft de absolute waarde van x.
sign(x) Geeft de sign van x (-1, 0 of 1).
round(x) Geeft x afgerond naar de dichtstbijzijnde rond getal.
floor(x) Geeft floor van x, dat is, x naar beneden afgerond naar een rond getal.
ceil(x) Geeft de ceiling van x, dat is, x naar boven afgerond naar een rond getal.
frac(x) Geeft de fractionele deel van x, dat is, het decimale gedeelte na de komma.
sqrt(x) Geeft de wortel van x. x kan niet negatief zijn.
sqr(x) Geeft x*x.
power(x, n) Geeft x tot de macht n.
exp(x) Geeft e tot de macht x.
ln(x) Geeft het natuurlijke logaritme van x.
log2(x) Geeft de log basis 2 van x.
log10(x) Geeft de log basis 10 van x.
logn(n, x) Geeft de log basis n van x.
sin(x) Geeft de sinus van x (x in radians).
cos(x) Geeft de cosinus van x (x in radians).
tan(x) Geeft de tangens van x (x in radians).
arcsin(x) Geeft de omgedraaide sinus van x.
arccos(x) Geeft de omgedraaide cosinus van x.
arctan(x) Geeft de omgedraaide tangens van x.
arctan2(y, x) Berekent arctan(Y/X) en geeft de hoek in het juiste kwadrant.
degtorad(x) Zet graden om in radians.
radtodeg(x) Zet radians om in graden.
min(val1, val2, val3, ...) Geeft het minimum van de waarden. De functie kan maximaal 16 argumenten hebben. Ze moeten allemaal getallen zijn of allemaal een tekstreeks.
max(val1, val2, val3, ...) Geeft het maximum van de waarden. De functie kan maximaal 16 argumenten hebben. Ze moeten allemaal getallen zijn of allemaal een tekstreeks.
mean(val1, val2, val3, ...) Geeft het gemiddelde van de waarden. De functie kan maximaal 16 argumenten hebben. Het moeten allemaal getallen zijn.
median(val1, val2, val3, ...) Geeft de mediaan van de waarden, dat is, de middelste waarde. (Als het aantal argumenten even is, dan wordt de kleinste van de 2 middelste waarden gegeven.) Deze functie kan maximaal 16 argumenten hebben. Alle argumenten moeten getallen zijn.
point_distance(x1, y1, x2, y2) Geeft de afstand tussen punt (x1,y1) en punt (x2,y2).
point_direction(x1, y1, x2, y2) Geeft de richting van punt (x1,y1) naar (x2, y2) in graden.
lengthdir_x(len, dir) Geeft de horizontale x-component van de vector afhankelijk van de aangegeven lengte en richting.
lengthdir_y(len, dir) Geeft de verticale y-component van de vector afhankelijk van de aangegeven lengte en richting.
is_real(x) Geeft aan of x een getal is (als tegenstelling van een tekstreeks).
is_string(x) Geeft aan of x is een tekstreeks (als tegenstelling van een getal).

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding