Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Score

Andere belangrijke aspecten van veel spellen zijn de score, de gezondheid en het aantal levens. Game Maker houd de score bij in de algemene variabele score en het aantal levens in de algemene variabele lives. Je kunt de score wijzigen door eenvoudig de waarde van deze variabele te wijzigen. Hetzelfde geldt voor health en lives. Als lives groter is dan 0 en kleiner of gelijk wordt aan 0 wordt de no-more-lives gebeurtenis uitgevoerd voor alle instances. Als je de score niet wilt laten zien in de titel, zet de variabele show_score, etc op false. Ook kun je de titel wijzigen. Voor meer ingewikkelde spellen kun je het beste de score zelf laten tekenen.

score De actuele score.
lives Het aantal levens.
health De actuele gezondheid (0-100).
show_score Of de score wordt worden vermeld in de venster titel.
show_lives Of het aantal levens moet worden vermeld in de venster titel.
show_health Of de gezondheid moet worden vermeld in de venster titel.
caption_score De titel gebruikt voor de score.
caption_lives De titel gebruikt voor het aantal levens.
caption_health De titel gebruikt voor de gezondheid.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding