Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Achtergronden

De volgende functies kunnen worden gebruikt om nieuwe achtergronden te creëren en te verwijderen.

background_duplicate(ind) Creëert een duplicaat van de achtergrond met de gegeven index. Het resultaat is de index van de nieuwe achtergrond. Als er een fout is is het resultaat -1.
background_assign(ind, back) Vervangt achtergrond met index ind door de achtergrond met index back.
background_add(fname, transparent, smooth, preload) Voegt de afbeelding in het bestand fname toe als achtergrond resources. Alleen bmp end jpg afbeeldingen kunnen hiervoor worden gebruikt. transparent geeft aan of de afbeelding deels transparant is. smooth houdt in of de randen smooth moeten zijn. preload geeft aan of de afbeelding in het textuur geheugen geladen wordt. Het resultaat is de index van de nieuwe achtergrond dat je kunt gebruiken om de afbeelding te tekenen of toe te wijzen aan de variabele background_index[0] om hem als achtergrond van de room te gebruiken. Als er een fout is is het resultaat -1.
background_replace(ind, fname, transparent, smooth, preload) Zelfde als bovenstaande alleen wordt in dit geval de achtergrond met index ind overschreven. De functie geeft true als het gelukt is. Als de achtergrond op het moment van uitvoeren zichtbaar is in de room, dan wordt die ook vervangen.
background_create_color(w, h, col, preload) Creëert een achtergrond met de gegeven afmetingen en kleur. Het resultaat is de index van de nieuwe achtergrond. Als er een fout is is het resultaat -1.
background_create_gradient(w, h, col1, col2, kind, preload) Creëert een achtergrond met kleurverloop met de gegeven afmetingen. col1 en col2 geven de 2 kleuren aan. kind is een nummer tussen 0 en 5 dat de soort kleuroverloop aangeeft: 0=horizontaal 1=verticaal, 2= rechthoek, 3=ovaal, 4=dubbel horizontaal, 5=dubbel verticaal. Het resultaat is de index van de nieuwe achtergrond. Als er een fout is is het resultaat -1.
background_create_from_screen(x, y, w, h, transparent, smooth, preload) Creëert een achtergrond door een gegeven gebied van het scherm te kopiëren. Dit maakt het mogelijk om elke achtergrond te maken die je wilt. Teken de afbeelding op het scherm met de draw functies en maak er dan een achtergrond van. (Als je het niet in de draw event doet kan je het zo maken dat het onzichtbaar is op het scherm.) De overige parameters zijn zoals boven. Het resultaat is de index van de nieuwe achtergrond. Een waarschuwing is hert op zijn plaats: Ook al spreken we over het scherm, het is eigenlijk het tekengebied. Het feit dat er een venster is op het scherm en dat the afbeelding vergroot of verkleind wordt maakt niet uit.
background_create_from_surface(id, x, y, w, h, transparent, smooth, preload) Creëert een achtergrond door een gegeven gebied van de surface met de gegeven id te kopiëren. Dit maakt het mogelijk om elke achtergrond te maken die je wilt. Teken de afbeelding op de surface met de draw functies en maak er dan een achtergrond van. Merk op dat alpha waardes behouden blijven in de achtergrond.
background_delete(ind) Wist de achtergrond uit het geheugen.

De volgende functie is bedoeld voor het veranderen van de weergave van een achtergrond.

background_set_alpha_from_background(ind, back) Verandert de alpha (transparantie) waarden in de achtergrond met de index ind gebruik makend van de hue waarden in de achtergrond back. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding