Home | Aanpassen | Blog | Extra's | Log In | Info
Handleiding | D&D iconen | GML Parser | Archief | Iso City
Gebruikersnaam: Wachtwoord:  
Over ons | Features | Directory | Banners | Contact

Het ontwerpen van spellen met Game Maker
Het ontwerpen van spellen met Game Maker

Rooms

Het veranderen van rooms tijdens het spel is iets gevaarlijks. Je moet je realiseren dat rooms telkens veranderen naar mate er wat gebeurt in het spel. Normaal gebeurt dat alleen in de actieve room en er zijn veel functies beschreven in de vorige secties voor het veranderen van instanties van objecten, achtergronden, en tiles in de actieve room. Maar veranderingen in de actieve room gaan verloren als de room niet persistent is. Je moet nooit dingen van een room veranderen als die actief is of persistent en al eens bezocht is. Zulke wijzigingen gaan meestal verloren maar soms geeft het onverwachte foutmeldingen. Dat komt door het feit dat rooms op een speciale manier met elkaar gekoppeld zijn daarom is er ook geen functie voor het verwijderen van een room.

De volgende functies zijn beschikbaar

room_set_width(ind, w) Stelt de breedte in van de room met de gegeven index.
room_set_height(ind, h) Stelt de hoogte in van de room met de gegeven index.
room_set_caption(ind, str) Stelt de caption (titel) in van de room met de gegeven index.
room_set_persistent(ind, val) Stelt in of de room persistent is of niet.
room_set_code(ind, str) Stelt de initialisatie code in voor de room met de gegeven index.
room_set_background_color(ind, col, show) Stelt de kleur eigenschappen in van de room met de gegeven index als het geen achtergrondafbeelding heeft. col geeft de kleur aan en show geeft aan of de kleur zichtbaar moet zijn of niet.
room_set_background(ind, bind, vis, fore, back, x, y, htiled, vtiled, hspeed, vspeed, alpha) Stelt de achtergrond in met index bind (0-7) voor de room met de gegeven index. vis geeft aan of de background zichtbaar moet zijn en fore geeft aan of het een voorgrond moet zijn. back is de index van de background afbeelding. x,y geven de positie van de afbeelding aan. htiled en vtiled geven aan of afbeelding horizontaal en vertikaal herhaald moet worden. hspeed en vspeed geven de speed van de background aan. alpha geeft een transparantie waarde aan (1 = niet transparant, en is het snelst).
room_set_view(ind, vind, vis, xview, yview, wview, hview, xport, yport, wport, hport, hborder, vborder, hspeed, vspeed, obj) Stelt de view met index vind (0-7) in voor de room met de gegeven index. vis geeft aan of de view zichtbaar moet zijn. xview, yview, wview, en hview geven de positie van de view in de room aan. xport, yport, wport, en hport geven de positie van de view aan in het venster. Als de view een object moet volgen geven hborder en vborder de minimaal zichtbare rand aan om het object heen. hspeed en vspeed geven de maximale speed aan waarmee de view kan verplaatsen. obj is de index van het object of the index van de instantie van het object.
room_set_view_enabled(ind, val) Stelt in of de view gebruikt moet worden voor de room met de gegeven index.
room_add() Voegt een nieuwe room toe. Het resultaat is de index van de room. Let op dat de room niet op genomen wordt in de room volgorde, dus heeft de room geen volgende en vorige room. als je naar een nieuw gemaakte room wilt moet je de index opgeven.
room_duplicate(ind) Voegt een kopie van de room met de gegeven index toe. Het resultaat is de index van de nieuwe room.
room_assign(ind, room) Maakt room ind gelijk aan room room, dus maakt een kopie van room room.
room_instance_add(ind, x, y, obj) Voegt een instantie van object obj toe aan de room, geplaatst op de aangegeven positie. Het resultaat is de index van de instantie.
room_instance_clear(ind) Verwijdert alle instanties uit de room.
room_tile_add(ind, back, left, top, width, height, x, y, depth) Voegt een nieuw tile toe aan de room op de opgegeven positie. Het resultaat is de index van de nieuwe tile. back is de background waarvan de tile genomen moet worden. left, top, width en height geven het deel van de background aan dat de tile vormt. x,y geven de positie aan waar de tile geplaatst moet worden en depth geeft de depth aan voor de tile.
room_tile_add_ext(ind, back, left, top, width, height, x, y, depth, xscale, yscale, alpha) Zelfde als de bovenstaande functie alleen kun je nu de scaling factor specificeren in x en y richting, en de alpha transparantie voor de tile.
room_tile_clear(ind) Verwijdert alle tiles uit de aangegeven room.

Zoeken Zoeken


Alternatieve versies Alternatieve versies

Je kan de handleiding ook lezen op een lange pagina (± 1.5 mb)

Ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

ZIP Download helpfile

Advertentie Advertentie

GameMaker Handleiding